Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh rà soát tiến độ xây dựng NTM ở Gia Bình

13/07/2017 15:00 Số lượt xem: 312

Ngày 12/7, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh có cuộc kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng NTM của 5 xã chưa đạt chuẩn của huyện Gia Bình.

Dự buổi làm việc có đồng Chí Nguyễn Quang Tôn, phó Bí thư TTHU; đồng chí Nguyễn Văn Định phó chủ tịch UBND, phó ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện, các đồng chí thành viên BCĐ, chủ tịch UBND của 5 xã là: Quỳnh Phú, Xuân Lai, Song Giang, Giang Sơn và Thái Bảo.

Đến nay, huyện Gia Bình còn 5 xã chưa đạt chuẩn NTM; Trong đó xã Xuân Lai và Thái Bảo đạt 17/19 tiêu chí, xã Quỳnh Phú và Song Giang đạt 15 tiêu chí, xã Giang Sơn 14 tiêu chí. Trong đó xã Xuân Lai đăng ký đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra liên ngành về xây dựng NTM của tỉnh đã nghe các lãnh đạo các địa phương báo cáo về thực trạng những khó khăn ở cơ sở đối với những tiêu chí chưa đạt; đồng thời đưa ra giải pháp để các địa phương thực hiện hiệu quả theo đúng lộ trình. Để huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018, trước mắt phấn đấu năm 2017 xây dựng thêm từ 1-2 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt thêm từ 1-2 tiêu chí, đến hết năm 2018 có 13/13 xã đạt chuẩn NTM. Ngoài việc đề nghị tỉnh bổ sung kinh phí, các xã cần bố trí đủ nguồn lực đối ứng để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, không để nợ đọng xây dựng cơ bản.

Xuân Thủy