Xây dựng mô hình điểm Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Phương Triện

08/10/2019 15:09 Số lượt xem: 318

Thôn Phương Triện xã Đại Lai hiện có 380 hộ với 1770 nhân khẩu. Mới đây, thôn được Hội LHPN huyện Gia Bình phối hợp UBND xã Đại Lai chọn là đơn vị xây dựng mô hình điểm Làng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020, làm cơ sở đánh giá để nhân ra diện rộng, góp phần đưa xã Đại Lai hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu năm 2019.

Ra mắt mô hình làng Nông thôn mới kiểu mẫu thôn Phương Triện

Mô hình “Làng NTM kiểu mẫu” có 10 tiêu chí với  những tiêu chuẩn cao hơn so với việc công nhận Làng văn hóa của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ví dụ, trong Tiêu chí số 1 về Nhà ở và công trình phụ trợ, có tiêu chuẩn yêu cầu 100% nhà ở trong khu dân cư đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng; trên 95% số hộ có công trình phụ trợ khép kín. Trong tiêu chí số 4 về Nhà văn hóa và khu thể thao có tiêu chuẩn yêu cầu: thôn có tối thiểu 1 CLB văn nghệ và 1 CLB TDTT; tổ chức thường xuyên các hoạt động văn nghệ thể thao thu hút được từ 50% người dân hoạt động văn nghệ, 25% người dân hoạt động thể thao; tất cả các hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn thiết yếu, có nhà văn hóa hoạt động hiệu quả, tất cả trẻ em đến trường trong độ tuổi, thực hiện tốt các quy ước việc tang, việc cưới, lễ hội…Hay như tiêu chí  số 8 về Thu nhập và hộ nghèo, yêu cầu thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5 lần trở lên so với quy định của tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm được công nhận đạt chuẩn NTM; thôn không còn hộ nghèo, trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định hoặc tai nạn, rủi ro…Ngoài ra, còn có tiêu chuẩn về cảnh quan, môi trường, chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước và quy định khác…

Sau khi rà soát, đối chiếu với bộ tiêu chí về Làng NTM kiểu mẫu, thôn Phương Triện cơ bản đạt 10/10 tiêu chí, trong đó có 5 tiêu chí đã đạt nhưng còn hạn chế là: tiêu chí số 2: cây xanh và công trình chăn nuôi; tiêu chí số 3: đường Giao thông; tiêu chí số 10: chấp hành pháp luật, quy ước và quy định khác của tổ chức; tiêu chí số 7: vệ sinh môi trường; tiêu chí số 8: thu nhập và hộ nghèo. Cụ thể là một số tiêu chuẩn như, về số hộ có sân vườn khuôn viên cây xanh; một số hộ chăn nuôi chưa có bể bioga xử lý chất thải; việc phân lọai rác thải tại nguồn còn hạn chế do đó chưa bảo đảm vệ sinh triệt để; về đường giao thông, chưa có mốc hành lang, hệ thống biển báo chỉ dẫn đối với các tuyến đường trục thôn, xóm; hệ thống rãnh thoát nước nhiều nơi chưa có nắp đậy; khu văn hóa thể thao, khu vui chơi giải trí của thôn tuy có nhưng cơ bản chưa đáp ứng quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Ðể thực hiện mô hình, Hội LHPN huyện, Hội LHPN Đại Lai đã tham mưu UBND xã thành lập Ban điều hành xây dựng mô hình điểm Làng NTM kiểu mẫu cấp xã, thôn; giao từng cán bộ phụ trách theo dõi sát sao; tổ chức tốt khâu tuyên truyền, vận động để nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân; Chi bộ thôn ra nghị quyết để thực hiện, phối hợp với  ngành chức năng lên danh sách những tiêu chuẩn đã đạt được, những tiêu chuẩn còn hạn chế trong triển khai và đề ra những đầu việc cụ thể, trong đó giao chi hội phụ nữ thôn làm lực lượng nòng cốt.

Ông Phạm Bá Ưu - Quyền Bí thư Đảng ủy xã Đại Lai cho biết: Ngay sau khi ra mắt Làng NTM kiểu mẫu tại thôn Phương Triện, Đảng ủy yêu cầu chi bộ, cơ sở thôn và các chi hội đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, về mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng xã NTM, Làng NTM kiểu mẫu; vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp; Tiếp tục huy động vốn và nguồn lực trong nhân dân, các nhà hảo tâm để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như cơ sở vật chất văn hóa, phục vụ đời sống dân sinh; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; thường xuyên  củng cố các quy ước, hương ước của thôn…

 

Chị Trần Thị Lương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phương Triện cho biết,  với vai trò nòng cốt, căn cứ kết quả khảo sát 100% hộ gia đình trong thôn về tình hình thực hiện các tiêu chí của mô hình “Làng nông thôn mới kiểu mẫu” . Đồng thời, nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của hội viên, phụ nữ về tình hình thực hiện các tiêu chí và các vấn đề đối với chi hội phụ nữ thôn, chi hội đã xác định các nhiệm vụ cụ thể góp phần hoàn thiện các tiêu chí còn hạn chế đó là,  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CVĐ xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, các phong trào phụ nữ bảo vệ môi trường; duy trì tuyến đường phụ nữ tự quản, nhân rộng đường hoa, vận động chị em đi chợ bằng làn; vận động gia đình, hội viên và nhân dân giữ gìn môi trường trong sản xuất và chăn nuôi, phân loại rác thải tại nguồn…

Để hỗ trợ thực hiện mô hình, Hội LHPN huyện Gia Bình đã tặng 100 chiếc làn nhựa cho hội viên phụ nữ thôn và 15 tủ thuốc y tế gia đình cho 15 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Gia Bình cho biết: Dự kiến mô hình “Làng nông thôn mới kiểu mẫu”  sẽ được Hội LHPN  huyện Gia Bình  tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhân rộng trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thay đổi nhận thức, hành vi của hội viên, phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; góp phần thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , xây dựng huyện Gia Bình ngày càng xanh - sạch - đẹp

Lê Loan