Xuân Lai tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

20/01/2021 16:19 Số lượt xem: 165
Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Xuân Lai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Về dự và  chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đình Mạch – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện

Đồng chí Đặng Đình Mạch – Phó bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Năm 2020, tuy có ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 , song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Gia Bình và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, xã Xuân Lai đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trên lĩnh vực Kinh tế: hoàn thành 100% kế hoạch gieo cấy lúa 2 vụ, năng suất trung bình 67 tạ/ ha.  Chăn nuôi gia súc gia cầm và thủy sản ổn định. Các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp – thương mại dịch vụ có mức tăng trưởng khá, theo hướng tăng dần tỷ trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 51,4 triệu đồng/người/năm, cao hơn cùng kỳ cuối năm 2019 là: 8,6 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29%; hộ cận nghèo còn 1,7%. Đã thực hiện Nghị quyết 08 của Huyện ủy xây dựng được một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nghị quyết số 01 về xử lý rác thải hữu cơ bước đầu đã phát huy hiệu quả cao.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,3% tổng số hộ trong toàn xã;  9/9 thôn đạt Làng văn hóa, sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác lãnh đạo, củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Kết quả đã có 2/14 chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 1 chi bộ được Ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen; 8/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 87%.

Về phướng hướng, nhiệm vụ năm 2021, xã Xuân Lai đề ra mục tiêu: Thu nhập bình quân đầu người đạt: 53 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,27%, giảm 5 hộ so với cuối năm 2020.Tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt nghị quyết 08 và nghị quyết 01 của Huyện ủy Gia Bình; nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đảng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt HTXSNV và  HTTNV.

Nhân dịp này Đảng ủy, UBND xã Xuân Lai đã trao thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020./.

Lê Hà