Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7079

Đã truy cập : 45199889

Đến nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn của huyện Gia Bình đã tổ chức gặp mặt, động viên và cấp phát quân trang cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Thời tiết ngày 26/02/2021

Không lấy được dữ liệu từ server