Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Gia Bình!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5354

Đã truy cập : 44132833

Thị trấn Gia Bình-  tổ chức thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 30/11, Đảng ủy thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Thời tiết ngày 01/12/2020

Không lấy được dữ liệu từ server