Thời tiết ngày 10/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5444

Đã truy cập : 43520325

Ngày 11/6, Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Phú tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XIX bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND,Trưởng, phó Ban kinh tế - Xã hội HĐND xã, Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND, ủy viên ủy ban xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bá Tài, phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong tổ công tác của Huyện và các đại biểu HĐND xã.