Thời tiết ngày 10/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5445

Đã truy cập : 43520329

Qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Gia Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.