Thời tiết ngày 22/01/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5068

Đã truy cập : 43569101

Qua gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Gia Bình đã đạt nhiều kết quả tích cực, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.