Thời tiết ngày 23/04/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8486

Đã truy cập : 45365001

Trong những ngày qua nông dân các HTX nông nghiệp trên địa bàn xã Vạn Ninh khẩn trương xuống đồng đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, kịp thời giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa.