Đoàn công tác của huyện đối thoại với các hộ dân xã Nhân Thắng vi phạm theo kế hoạch số 40 của UBND huyện

11/09/2023 15:50 Số lượt xem: 399

Chiều ngày 8/9, đoàn công tác của Huyện do đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi đối thoại với các hộ dân xã Nhân Thắng vi phạm theo kế hoạch số 40 của UBND huyện về chính sách đất đai.


 

Theo số liệu của UBND xã Nhân Thắng, tổng số hợp đồng cho thuê đất được giao kết hoặc đang còn hiệu lực trong thời điểm từ ngày 01/01/2016-30/6/2021 là 91 trường hợp với diện tích thuê 276.104,3m2. Trong đó thôn cho thuê không cấp giấy chứng nhận QSDĐ 05 trường hợp diện tích 19.166,3m2 gồm thôn Ngô Cương 3 trường hợp, thôn Cẩm Xá 2 trường hợp. Xã cho thuê 4 trường hợp. diện tích 2.674 m2, thu 491.600.000 đồng. Thôn cho thuê, UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất 82 trường hợp diện tích 254.264 m2, đất ao nuôi trồng thủy sản thời hạn 20 năm.. Về thời hạn hợp đồng, trên địa bàn xã còn 91 trường hợp; trong đó còn hạn hợp đồng 31 trường hợp. Hêt hạn hợp đồng 60 trường hợp. Tổng số hộ có công trình vi phạm là 46 trường hợp; trong đó có 5 trường hợp xây dựng nhà trần, 41 trường hợp xây dựng nhà cấp 4, nhà tạm( xây dựng vượt quá diện tích cho phép). Tại buổi đối thoại, các hộ vi phạm cho rằng không biết mình vi phạm ở đâu và đã được các cơ quan chức năng của huyện chích dẫn, trả lời theo quy định của Luật đất đai và thời hạn hợp đồng cho thuê đất. Nhiều hộ thể mong muốn được thuê trở lại.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Lương Trung Hậu Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Nhân Thắng cần làm tốt công tác tuyên truyền để các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Tiếp tục rà soát chính xác các hợp đồng còn thời hạn; thanh lý các hợp đồng hết thời hạn và nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch số 40KH-UBND của UBND huyện về khắc phục, xử lý những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai.

Xuân Thủy