Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 tại huyện Gia Bình

13/06/2022 14:12 Số lượt xem: 174

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, trong năm học 2021-2022 vừa qua, Phòng giáo dục – đào tạo huyện gia Bình đã chỉ đạo các trường tiểu học điều tra, rà soát trẻ trong độ tuổi, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025 để tham mưu xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đảm bảo đủ mỗi lớp một phòng học; mua sắm đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai đổi mới CTGDPT 2018.


Học sinh lớp 1 trường tiểu học thị trấn Gia Bình

Điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ngày càng được quan tâm đầu tư, các hạng mục công trình như: phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn, thư viện trường học, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp; việc mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học được tăng cường; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm  hiện tại 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; các trường bố trí đủ mỗi lớp một phòng học, phòng chức năng cơ bản đủ, thư viện có 23 phòng/14 trường, phòng học tiếng Anh 22 phòng/14 trường, phòng máy tính học tin học 17 phòng/14 trường,... thiết bị dạy học hiện đại được trang bị máy tính, máy chiếu và ti vi thông minh cho các lớp thực hiện đổi mới chương trình GDPT 2018.

Phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện về việc tuyển dụng, hợp đồng giáo viên đảm bảo đủ tỷ lệ giáo viên/lớp, giáo viên theo cơ cấu bộ môn học, đáp ứng đầy đủ dạy học lớp 1, lớp 2; phân công, bố trí giáo viên dạy các khối lớp phù hợp với năng lực công tác và điều kiện thực tế của nhà trường. Ưu tiên giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có nhiều kinh nghiệm, tích cực, năng động, sáng tạo trong đổi mới giáo dục để triển khai thực hiện CTGDPT, đặc biệt ưu tiên đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 và lớp 2; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên đủ về số lượng theo định mức biên chế được giao và đủ giáo viên dạy các môn học để thực hiện dạy học các môn học theo qui định của CTGDPT năm 2018; lựa chọn giáo viên dạy lớp 1, lớp 2 đảm bảo sức khoẻ, có năng lực, tinh thần trách nhiệm. Toàn huyện có: 60 giáo viên lớp 1 và 62 giáo viên lớp 2 đảm bảo mỗi lớp có một giáo viên giảng dạy cho học sinh; giáo viên bộ môn: Âm nhạc = 13, GDTC=10, Mỹ thuật = 16, Tiếng Anh = 36 giáo viên.

Đối với việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo tổ, cụm trường; chuyên đề cấp trường, cấp huyện: Xây dựng kế hoạch tập huấn, sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên lớp 2, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020 của Bộ GDĐT.

         Ngay từ đầu năm học 2021-2022, phòng GDĐT đã thành lập tổ giáo viên cốt cán lớp 2 và duy trì tổ giáo viên cốt cán lớp 1, đảm bảo số môn học và có năng lực, chất lượng chuyên môn cao để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy khối lớp 2, là năm học thứ hai thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình. Từ tuần học thứ ba của đầu của năm học, phòng GDĐT đã tích cực xuống trường dự giờ, thăm lớp, tư vấn, hỗ trợ giáo viên; giao quyền chủ động về chương trình dạy học phù hợp với đối tượng học sinh để giáo viên linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và trong điều chỉnh nội dung sách giáo khoa theo hướng tiếp cận Chương trình; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho giáo viên và các nhà trường trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, tổ chức lớp học; hướng dẫn xây dựng các tiết dạy minh họa đưa lên website của nhà trường, của ngành để giáo viên tham khảo. Giáo viên thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh đồng hành cùng con học tập trong thời gian dạy học trực tuyến, cũng như dạy học trực tiếp.

Trong năm học 2022-2023 vừa qua, các trường đã Xây dựng lịch sinh hoạt chuyên môn đối với giáo viên dạy lớp 1 là 3 lần/kỳ, lớp 2 là 3 lần/kỳ, các môn học Tiếng Anh, Tin học, GDTC, Âm nhạc, Mỹ thuật mỗi tháng 1 lần/ kỳ, tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020 của Bộ GDĐT, với tổng số CBQL và giáo viên tham dự chuyên đề là 850 lượt người tham gia, các đơn vị được phòng GDĐT phân công tổ chức dạy chuyên đề đã trực tiếp ghi hình, quay video các tiết dạy minh họa. Đối với các trường tổ chức sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng 2 lần cho giáo viên dự giờ, sinh hoạt chuyên môn theo hướng bài học, nội dung cần điều chỉnh sau mỗi bài dạy cho năm học sau được phù hợp với điều kiện của nhà trường, học sinh. Trong hoạt động hỗ trợ giáo viên, Phòng GDĐT đã trực tiếp đi tư vấn hỗ trợ cho 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy  lớp 1, lớp 2 của các trường tiểu học trên địa bàn của huyện.

Nhờ những hoạt động cụ thể, đồng bộ đó, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 1, lớp 2 trong toàn huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Khối lớp 1 và 2 có tổng số 4. 057 học sinh, đánh giá năng lực tự chủ tự học loại tốt chiếm 80,11%; năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo loạt tốt đạt 78,70 %. Về thể chất, loại tốt đạt 85,21%; Môn Toán, Tiếng Việt lớp 1: có 98.7% học sinh đạt điểm từ 5 trở lên;  môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 có 99,7% học sinh đạt điểm từ 5 trở lên. /.

Lê Hà