Ghi nhận kết quả Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân tại huyện Gia Bình

10/06/2022 09:37 Số lượt xem: 27

Phát triển BHXHlà tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Việc gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT được xác định là nhiệm vụ quan trọng của ngành BHXH. Vì vậy, BHXH huyện Gia Bình đã thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5 hằng năm) để tuyên truyền, thay đổi nhận thức của các cấp, ngành và người dân về BHXH, BHYT.


 

Có thể nói, việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT để ngày càng có nhiều người dân thụ hưởng chính sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành BHXH. Tại huyện Gia Bình, những năm qua, cơ quan BHXH chủ động tham mưu cho Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chính sách hỗ trợ kinh phí để một số đối tượng đặc thù có điều kiện tham gia BHXH, BHYT, trong đó có BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mới đây nhất là Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ một phần kinh phí tham gia BHXH tự nguyện cho người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh. Với những chính sách hỗ trợ của tỉnh, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng.

Để ngày càng nhiều người dân được thụ hưởng các chính sách ưu việt về BH, nhất là việc gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, cơ quan BHXH huyện đã triển khai hàng loạt biện pháp cụ thể, trong đó có Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình” có nhiều hoạt động cụ thể. Theo bà Phạm Thị Hường - Giám đốc BHXH huyện, Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho nhân dân. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành tăng cường vai trò, trách nhiệm, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

BHXH huyện phối hợp với Bưu Điện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” trên quy mô toàn huyện, thực hiện truyền thông lưu động, cấp phát tờ rơi tại các tuyến đường lớn, khu đông dân cư trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ trực tiếp các tiểu thương buôn bán tại các chợ; tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách trực tiếp với người dân. Phối hợp với Trung tâm văn hoá – thể thao và truyền thông huyện, cùng hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; truyền thông Luật BHXH, BHYT, BHTN và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn.  Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Bưu điện huyện tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với hội viên và nhân dân. Tổ chức các lớp đào tạo nhân viên Đại lý thu cho hội viên Hội phụ nữ, Hội nông dân huyện, đoàn thể xã – thị trấn ; các lớp bồi dưỡng cho các đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, trong Tháng vận động, BHXH huyện cũng triển khai nhiều hoạt động về chuyên môn như: Tăng cường công tác thu; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người tham gia; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách; cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân tham gia BHXH, BHYT… Hoàn thiện hồ sơ hậu kiểm được 10 đơn vị, đôn đốc 09 đơn vị nợ trên 2 tháng và có 06 đơn vị đã nộp đủ tiền, còn 03 đơn vị chưa nộp. Kiểm tra 3 trạm y tế tuyến xã là: Song Giang, Vạn Ninh, Đông Cứu.  Trong tháng 5/2022, BHXH huyện Gia Bình cũng đã thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 2  cơ sở KCB, cụ thể: tại Trung tâm y tế huyện là 13.201 lượt người, tổng chi phí hơn 4,8 tỷ đồng, tăng 12%  so với tháng 4/2022; tại Phòng khám đa khoa Thuận An 2.955 lượt người, tổng chi phí 613,7 triệu đồng,  tăng 6% so với tháng 4.

Nhờ những hoạt động cụ thể, thiết thực đó, tính đến 31/5/2022, toàn huyện có số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 367 đơn vị; số người tham gia BHXH, BHYT là 89.825 người, tăng 1.318 người, tương đường tăng 1,49% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 97% kế hoạch năm 2022. Tính riêng trong tháng 5 – Tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân, đã có thêm 54 người mới tham gia BHXH tự nguyện, 63 người mới tham gia BHYT; 27 người mới tham gia BH thất nghiệp.

Có thể thấy, những nỗ lực trong Tháng vận động thực hiện chính sách BHXH, BHYT sẽ tạo tiền đề để BHXH huyện thực hiện tốt chỉ tiêu được giao trong năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người lao động, người dân cũng cần chủ động tham gia BHXH, BHYT vì quyền lợi của chính mình./.

 

Lê Hà