Ghi nhận ở Quỳnh Phú

01/02/2024 15:15 Số lượt xem: 115

Quỳnh Phú là một trong những xã thuộc huyện Gia Bình còn nhiều khó khăn, kinh tế chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Phú luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ chặt chẽ, có hiệu quả của các Phòng, Ban huyện, cũng như sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong xã nên kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ các tổ chức chính trị xã hội năm 2023 đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu huyện giao


 

Đối với sản xuất nông nghiệp chỉ đạo các HTX và nhân dân cấy hết diện tích hạn chế đến mức thấp nhất việc nhân dân bỏ ruộng, diện tích lúa cả năm 737 ha, trong đó gieo thẳng 619 ha đạt 84%, năng suất lúa bình quân cả năm đạt cao,  áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bằng mô hình máy bay không người lái trong gieo xạ và phun thuốc bảo vệ thực vật với diện tích 27ha ở thôn Thủ Pháp và Đỗ xá.cho hiệu quả kinh tế cao.Thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/HU, trong năm xã đã chuyển đổi được 5,5ha DT lúa cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất đạt 110% so KH. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đều thực hiện tốt đem lại lợi ích kinh tế cao như: HTX nông nghiệp sạch Phú Thịnh (Phú Dư), HTX nông nghiệp xanh Phú Cường (Lương Pháp). Xã có 02 mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn với 02 trang trại nuôi lợn với mô hình khép kín thường xuyên duy trì trên 4.000 con lợn lái, lợn thịt/kỳ, phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản áp dung công nghệ vietgap vào sản xuất với 85 ha cho thu nhập đạt trên 200 triệu đồng/ha/năm. Phát triển mạnh các ngành nghề như nghề đúc đồng và làm đậu ở thôn Quỳnh Bội, nghề thợ xây, thợ may ở Đổng Lâm, nghề làm gia công cơ khí ở Phú Dư, Đỗ Xá. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và thương mại phát triển đa ngành, đa nghề đa dạng các dịch vụ mà nhà nước cho phép tạo thu  thu nhập cao cho người dân.

Cùng với đó, xã đầu tư mọi nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quy hoạch sử dụng đất đai chặt chẽ theo đúng quy định, tổ chức công khai, minh bạch quyết định phê duyệt chi tiết 02 dự án đấu giá đất ở Phú Dư và Đổng Lâm. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các hộ vi phạm theo KH số 40, đẩy nhanh tiến độ KH số 60 của UBND huyện. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, công tác phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 01 của Huyện ủy Gia Bình. 100% hộ dân đã biết cách phân loại rác thải, đến nay toàn xã đã có 85,3% hộ gia đình đăng ký cam kết và thực hiện có hiệu quả việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. kết hợp với việc duy trì và thực hiện nghiêm túc ngày chủ nhật xanh tuần cuối tháng trên địa bàn toàn xã. Do đó, sau hơn 3 năm thực hiện NQ xã Quỳnh Phú vẫn luôn quan tâm và tự chủ trong nội dung này nên trong thôn, xóm luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch dẹp, 6/6 bãi rác tập trung của 6 thôn vẫn gọn gàng, sạch sẽ, thân thiện với môi trường, đã có mô hình xin rác hữu cơ ủ cùng tro, trấu và xử lý bằng men vi sinh IMO thành phân bón cho lúa và rau màu cho hiệu quả cao, xã đang phát động các thôn mở rộng các mô hình này trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Công tác giáo dục được các trường thực hiện dạy và học theo quy định và hướng dẫn của cấp trên bảo đảm chất lượng giáo dục mũi nhọn. Năm học 2022-2023 cả 03 trường đều giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, 2/3 trường  xếp loại thi đua đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

 Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT đều được duy trì và phát triển, đạt giải cao trong các cuộc thi của huyện. Việc thực hiện NQ 191 của HĐND tỉnh về điện táng người quá cố đạt tỷ lệ cao 76,2%, 6/6 thôn đều có người thực hiện có thôn đạt 100% (Lương Pháp). Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văm minh”năm 2023, 6/6 làng đạt danh hiệu làng văn hóa; 97,8% số hộ đạt gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13%,Thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo công tác ANCT-TTATXH, công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu huyện giao. Giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân ngay tại cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng để tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước cấp xã về lễ hội và tu bổ, tôn tạo các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, quản lý tốt các nhà sư chủ trì tại các chùa trên địa bàn xã.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Năm 2023 Đảng ủy xã đã ban hành các Nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế ở cơ sở, phát huy tốt công tác tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm chính trị đã đề ra, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” Đảng ủy đã xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong năm đã kết nạp được 04 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 3 đ/c đảng viên dự bị. công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, hệ thống chính trị  năm 2023 thực hiện nghiêm túc. Qua phân tích đánh giá, xếp loại đã có 212/248 đảng viên hoàn thành tốt NV trở lên chiếm 85,5%, có 11/11 chi bộ đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%  không có đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội đều được cấp trên đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 100%, Chính quyền xã được huyện đánh giá xếp loại đơn vị tiên tiến xuất sắc. Đảng bộ được Huyện ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và  được UBND Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2023.

Xuân Thuỷ