Gia Bình- bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN

14/10/2021 15:52 Số lượt xem: 87

Sáng ngày 13/10, UBND huyện Gia bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát chi NSNN tới Thủ trưởng, kế toán trưởng các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn; Chủ tịch UBND, công chức Tài chính- kế toán các xã- thị trấn. . .Đồng chí Đặng Đình mạch, phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu biểu giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng.


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các chuyên đề như: một số nội dung trong công tác thanh toán các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn NSNN qua kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Một số nội dung thanh toán chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước. Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản tại KBNN( Thông tư số 18/2020/TT-BTC). Hướng dẫn một số nội dung sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động động nghiệp vụ KBNN và nôi dung chuyên đề: Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro liên quan đến công tác Kiểm soát chi NSNN.

Xuân Thủy