Gia Bình hoàn thành rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024

27/09/2023 10:13 Số lượt xem: 305

Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn của huyện Gia Bình đã hoàn thành công tác rà duyệt công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 và khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác khám sơ tuyển tại xã, thị trấn vào tháng 11 tới.


 

Toàn huyện có 5.240 nam công dân đủ từ 18-27 tuổi. Qua công tác rà duyệt của các xã, thị trấn có 3.441 trường hợp không đủ điều kiện nhập nhập ngũ chiếm 65,6%. Quá trình rà duyệt ở các thôn đều có sự giám sát của cán bộ Ban CHQS huyện, đảm bảo công tác rà duyệt được dân chủ, công khai, công bằng và đúng Luật, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Kết thúc công tác rà duyệt, toàn huyện có 1.799 công dân đủ điều tham gia khám sơ tuyển tại các xã- thị trấn.

Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ các xã, thị trấn khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, y cụ chuẩn bị công tác khám sơ tuyển vào tháng 11 tới.

Xuân Thủy