Gia Bình- hội nghị BCH lần thứ 15 khóa XXII

29/09/2023 15:04 Số lượt xem: 184

       Chiều ngày 28/9/2023,  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình khóa XXII tổ chức hội nghị lần thứ 15 (phiên mở rộng) để đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong 09 tháng đầu năm, bàn, cho ý kiến thống nhất vào các báo cáo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, TUV Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Định: Phó Bí thư thường trực huyện ủy;  đồng chí Đặng Đình Mạch: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

 
 

9 tháng đàu năm, huyện Gia bình Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2023, toàn huyện đã gieo cấy được 4.378,4ha đạt 102,9% KH; Năng suất lúa Xuân đạt 67,7 tạ/ha. Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ trong khung thời vụ tốt nhất. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả; tỉ lệ số hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc phân lại và xử lý rác thải tại hộ ngày càng gia tăng (đạt 73,84%).Công tác an sinh, xã hội được đảm bảo.Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản ổn định. Về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định kết nạp 65 quần chúng ưu tú vào đảng, chuyển đảng chính thức cho 81 đảng viên.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2023, Gia Bình tập trung cho công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ dải ngân vốn đầu tư công; chủ động các biện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa và sản xuất vụ đông theo kế hoạch. Duy trì và từng bước nâng cao các tiêu chí NTM. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 08/9/2020 về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện, Đềán tổng thể bảo vệ môi trường trên địa bàn theo kế hoạch và Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2020 - 2025.Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tập trung giải quyết đơn thư của công dân ngay từ cơ sở; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH, trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06, Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Bình và các Kế hoạch chuyên đề công tác PCCC và CNCH.

Phát biểu kết luận hội nghị,đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà đánh giá cao kết quả lãnh chỉ đạo công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2023. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hoạch vụ mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, đặc biệt là các loại cây rau màu thế mạnh của địa phương như. Chú trọng phòng, trừ sâu bệnh; đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm, đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp cuối năm. Thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, làng nghề, các khu đã quy hoạch; phát triển các ngành nghề truyền thống, nhân cấy nghề mới. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm; triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ người có công theo kế hoạch của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và một số sản phẩm thế mạnh của địa phương. Tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2024. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ cấp GCN QSD. Thực hiện chặt chẽ, đúng luật các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Tăng cường thực hiện các biện pháp giữ vững ANCT-TTATXH, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Nắm chắc tình hình, xử lý vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác cán bộ, phát triển đảng viên, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; tăng cường công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là đảng viên làm ăn kinh tế xa. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

                                                 

Xuân Thủy