Gia Bình phát huy vai trò công tác tuyên giáo trong tình hình mới

04/08/2022 10:22 Số lượt xem: 70

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và định hướng lãnh đạo của Đảng - phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Từ đó, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Với vai trò là cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy trong lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, khoa giáo… Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, phù hợp từng đối tượng cụ thể. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động, khẩn trương triển khai chương trình công tác tuyên giáo năm 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường phối hợp tuyên truyền trực quan

Cụ thể là 7 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện uỷ tập trung chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ việc làm tốt công tác tuyên giáo đã góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, lý luận, chính trị và đạo đức; góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế”;

Đơn cử như đối với xã Nhân Thắng, hiệu quả từ công tác tuyên giáo được thể hiện rõ ràng nhất ở việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của điạ phương. Thực hiện mục tiêu xây dựng xã Nhân Thắng trở thành thị trấn vào năm 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhân Thắng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rất rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Với tinh thần quyết liệt, bắt tay ngay vào triển khai thực hiện, Đảng ủy xã Nhân Thắng đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2022. Trong đó, trọng tâm là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ. Để tạo được sự đồng thuận của người dân, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nhân Thắng đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng được triển khai trên địa bàn.

Xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân là yếu tố quan trọng để Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Năm 2022 này, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Đông Cứu đã tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, nhất là tuyên truyền trực quan thông qua các hội nghị thông tin tuyên truyền, các buổi sinh hoạt chi bộ, tiếp xúc cử tri...Do vậy, việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của Đông Cứu luôn kịp thời và hiệu quả, tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần vào thực hiện thành công các sự kiện lớn cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Gia Bình - đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan

Với quyết tâm tạo sự bứt phá ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình sớm xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để triển khai nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Huyện ủy đề ra trong năm 2022 - nhiệm vụ đặt ra cho ngành Tuyên giáo huyện Gia Bình trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đòi hỏi hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác.

Với phương châm “công tác Tuyên giáo đồng hành xuyên suốt, phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng) - đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, tỉnh, huyện; Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động nhằm định hướng tư tưởng, tạo niền tin trong Nhân dân và xã hội về sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Trước những nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới, hơn lúc nào hết, thời gian này, ngành tuyên giáo Gia Bình cần phát huy vai trò, chủ động, sáng tạo trong tham mưu để thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là phát huy vai trò xung kích đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện, đó là hoàn thành việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển hạ tầng KCN Gia Bình, Gia Bình 2, cảng vận chuyển hàng hóa xã Cao Đức, các cụm Công nghiệp và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, tập hợp được hết trí tuệ từng đảng bộ, trí tuệ của nhân dân đưa nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đi vào cuộc sống./.

Xuân Thủy