Gia Bình- tập huấn, hướng dẫn xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn

28/09/2023 14:57 Số lượt xem: 129

Sáng ngày 28/9, Sở TN&MT tỉnh phối hợp cùng UBND huyệnGia Bình tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh; Trưởng phòng Quản lý đất đai và đo đạc bản đồ; Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Đại biểu huyện có đồng chí Nguyễn Văn Định, phó Bí thư TTHU. Các Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Các đồng Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Cán bộ chuyên môn: Địa chính - Xây dựng, Tài chính, Tư pháp; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn.


 

Tại buổi tập huấn, Các đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 246-KL/TU ngày 26-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 739-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và Kế hoạch số 60 của UBND huyện Gia Bình về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn, thời điểm trước ngày 1/7/2014 và từ ngày 1/7/2014 đến nay. Đồng thời, hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Đây là vấn đề mấu chốt quan trọng để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quản lý, xử lý các trường hợp sai phạm về đất đai tại các địa phương hiện nay. Nhiều ý kiến của các đại biểu về làm rõ trình tự, thủ tục trong tháo gỡ vướng mắc; trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… được báo cáo viên của Sở TN & MT trả lời, tiếp thu, từ đó tham mưu tỉnh lên phương án giải quyết, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm ổn định an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Xuân Thủy