Hội LHPN phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, ĐU, HĐND, UBND các xã SONG GIANG, LÃNG NGÂM, GIANG SƠN VÀ ĐẠI BÁI

06/12/2023 14:30 Số lượt xem: 96

Từ Ngày 30/11-5/12/2023 Hội LHPN phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, ĐU, HĐND, UBND các xã SONG GIANG, LÃNG NGÂM, GIANG SƠN VÀ ĐẠI BÁI tuyên truyền hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình cho gần 800 đại biểu gồm TTĐU, HĐND, UBND, các ngành đoàn thể của xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, GĐ HTX NN, các hộ dân tham gia!


 

Trần Thị Hoa - Hội LHPN huyện Gia Bình