Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả diệt chuột vụ xuân, kế hoạch diệt chuột vụ mùa năm 2022.

18/05/2022 22:13 Số lượt xem: 76

Ngày 17/5/2022 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả diệt chuột vụ xuân, kế hoạch diệt chuột vụ mùa năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lương Trung Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện, Cán bộ TT Dịch vụ nông nghiệp huyện, phó Chủ tịch UBND và các giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn.


 

Vụ xuân năm 2022 TT Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai mô hình diệt chuột bằng thuốc GIMLET 800SP và GIMLET 0.2GB trên địa bàn thôn Ngọc Tỉnh, xã Lãng Ngâm. Đây là thuốc diệt chuột có hoạt chất Diphacinone, thuộc nhóm chống đông máu, khi chuột ăn phải thuốc sẽ ngừng cắn phá, bị xuất huyệt đường ruột, chảy máu mắt và chết sau khi ăn thuốc từ 2- 4 ngày. Thuốc diệt chuột Gimlet 800 SP không có mùi vị, không gây co gật,nên chuột không có hiện tượng ngán bả, hiệu quả diệt chuột cao, đồng thời thường vào hang và chết trong hang nên không gây ô nhiễm môi trường.

Tại mô hình điểm, HTX được hướng dẫn cách đánh chuột, rải mồi, hỗ trợ mồi trộn sẵn thuốc diệt chuột GIMLET 800SP với lượng 120kg đánh chuột làm 4 đợt, tổ chức đánh chuột ngoài đồng và khu dân cư ven đồng. Kết quả cho thấy mô hình đạt hiệu quả, chuột chết nhiều, tỷ lệ chuột hại lúa còn không đáng kể, giảm 90 - 95% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết luận hội nghị đồng chí Lương Trung Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận kết quả bước đầu hiệu quả diệt chuột bằng thuốc GIMLET 800SP đạt kết quả cao và an toàn, mức độ gây hại thấp hơn, giảm chi phí mua nilon chống chuột, việc dùng điện bẫy chuột giảm rõ rệt, người dân phấn khởi yên tâm sản xuất. Vụ mùa năm 2022, thay mặt UBND huyện đồng chí Lương Trung Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tiếp tục theo dõi và đánh giá thực chất mô hình diệt chuột bằng thuốc GIMLET 800SP và chủ động đấu thầu, lựa chọn thuốc, nhà cung cấp … và giao cấp cho UBND các xã thị trấn kịp thời đánh chuột theo kế hoạch.

 

Nguyễn Thảo