Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9

08/09/2023 16:24 Số lượt xem: 161

Sáng ngày 8/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023.


 

Tại điểm cầu huyện Gia Bình dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Quang Ba – Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục – Đào tạo huyện, Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX;  Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục – Đào tạo thông tin chuyên đề “Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 và định hướng lớn của ngành Giaó dục và Đào tạo trong thời gian tới”. Lãnh đạo Bộ ngoại giao thông tin về chuyên đề “ Cạnh tranh chiến lược lớn nhất hiện nay - Tác động và chính sách của Việt Nam”.

Các chuyên đề được thông tin tại hội nghị cũng như định hướng tuyên truyền trong thời gian tới của Ban Tuyên giáo Trung ương là vấn đề quan trọng giúp lãnh đạo các địa phương, đơn vị, những người làm công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện Gia Bình triển khai đến địa phương, đơn vị mình hiệu quả, kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nguyễn Bá Toản