Hội nghị Công bố Quyết định thanh tra

01/04/2024 10:42 Số lượt xem: 148

Chiều ngày 29/03/2024, tại UBND huyện Gia Bình.  Thanh tra tỉnh Bắc  Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch  UBND huyện Gia Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết đơn; chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực thi công vụ giai đoạn 2021 - 2023.


 

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước huyện;Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp huyện; Giám đốc Trung tâm hành chính công Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian 45 ngày, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện chính sách pháp luật của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình. Cụ thể là công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối tượng thanh tra là: Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Trưởng các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ năm 2021-2023. Đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

                                                                                  

  Xuân Thuỷ