Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn

31/01/2024 15:08 Số lượt xem: 220

Sáng ngày 31/01, đồng chí Đặng Đình Mạch - Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan chuyên môn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Khâm UVBTV, phó chủ tịch TT-HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế khoạch, Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Ban quản lý DA và Bí thư, chủ tịch UBND xã Cao Đức.


 

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo những tồn tại, khó khăn, vướng mắc việc triển khai lập Dự án nông nghiệp công nghệ cao, Đề án củng cố HTX, công tác quản lý tiền công đức theo quy định của pháp luật. Sau khi nghe báo cáo, các ngành chức năng của huyện trao đổi, giải đáp cơ bản các khó khăn, vướng mắc ở các thủ tục văn bản pháp luật liên quan. Lãnh đạo UBND huyện ghi nhận và giao nhiệm vụ cho từng cơ quan đơn vị liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Mạch – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã Cao Đức có sự phối hợp đồng bộ, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục văn bản pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Dự án nông nghiệp công nghệ cao; Hoàn thiện đề án củng cố HTX Dịch vụ nông nghiệp; Xác định rõ các quy định về các khu di tích, khu di tích nào do các doanh nghiệp đầu tư, khu di tích nào do nhà nước và nhân dân đầu tư.

 

Nguyễn Thảo