Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

20/05/2022 10:02 Số lượt xem: 64

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 3.000 điểm cầu trên cả nước, điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội.


 

Tham dự tại điểm cầu huyện Gia Bình có đồng chí Nguyễn Thị Hà, tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó bí thư TT Huyện uỷ; đồng chí Đặng Đình Mạch, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí trong HCH Đảng bộ huyện và Bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

             Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ ra mắt bộ sách Vang vọng lời nước non. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm chủ đề chính, qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

             Báo cáo tóm tắt kết đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là; Việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khoá gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM được chú trọng. Công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tiếp tục được quan tâm, đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo. Việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọnh có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

              Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Nguyễn văn Khôi