Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2022

24/06/2022 14:55 Số lượt xem: 32

Sáng ngày 24/6, Ban chỉ đạo diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2022 đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, các xã có nhiệm vụ tham gia cuộc diễn tập. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cuộc diễn tập. Đồng chí Nguyễn Bá Tài, UVBTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch TT UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao nhiệm vụ PCTT_TKCN
Hội nghị giao nhiệm vụ PCTT_TKCN

Để bảo đảm diễn tập thành công UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan chủ trì tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập PCTT&TKCN năm 2022. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ý định diễn tập, kế hoạch điều hành diễn tập, tham mưu thành lập các Ban, Tố diễn tập; xác định các khu vực diễn tập và các điều kiện bảo đảm cho diễn tập. Giao nhiệm vụ cho Công an huyện bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự trong khu vực diễn tập; Phòng Kinh tế và Hạ tầng xây dựng phương án bảo đảm giao thông trong mọi tình huống, huy động các phương tiện giao thông, vận tải tham gia diễn tập; các ngành trong khối văn hoá thực hiện tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm hệ thống âm thanh, thuyết minh tham gia diễn tập; ngành y tế huy động phương tiên, vật tư, nhân lực tham gia nội dung cứu thương, cấp cứu trong diễn tập. UBND huyện cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị Điện lực huyện, Hạt Quản lý đê huyện, Trung tâm viễn thông huyện, theo chức năng, nhiệm vụ của mình bảo đảm các điều kiện về điện, thông tin liên lạc, vật tư tham gia cuộc diễn tập. Xã Lãng Ngâm, Quỳnh Phú chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhân lực tham gia cuộc diễn tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Tài, UVBTV Huyện uỷ, Phó chủ tịch TT UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành, các đơn vị, đồng thời giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch tập luyện các nội dung theo kịch bản đã đề ra; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hiệp đồng trong việc huy động các lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập; chuẩn bị các nội dung cho buổi khai mạc, bế mạc diễn tập… Các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ của minh khi tham gia diễn tập, bảo đảm thời gian tổng duyệt vào 8/7 và bước vào diễn tập dự kiến vào ngày 13 và 14/7/2022.

Nguyễn Văn Khôi