Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách xã, thôn

23/05/2022 16:01 Số lượt xem: 18

Ngày 20/5, Phòng tài chính kế hoạch huyện phối hợp với phòng đào tạo cán bộ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách xã, thôn cho trên 150  đại biểu là cán bộ công chức kế toán xã, thị trấn trưởng thôn, kế toán thôn trên địa bàn toàn huyện.


 

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các nội dung như: Hướng dẫn các đơn vị hạch toán, quyết toán đúng tài khoản kế toán; sử dụng chứng từ, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng quy định tại Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính; hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu hoàn chỉnh sổ sách và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính tổng hợp năm; hướng dẫn các văn bản pháp luật khác có liên quan đến nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách xã; Những quy địnhh về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được ban hành kèm theo Quyết định số 38/ 2017/ QQĐ- UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ công chức kế toán xã, thị trấn và các thôn triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quản lý và điều hành ngân sách trong thời gian tới được tốt hơn tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính tại cơ sở./.

 

Lê Loan