Hội nghị thông tin công tác tư tưởng văn hóa tháng 3/2023

13/03/2023 08:20 Số lượt xem: 212

Sáng ngày 9/3, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm chính trị huyện Gia Bình tổ chức hội nghị thông tin công tác tư tưởng văn hóa tháng 3/2023, trực tiếp kết nối với điểm cầu Trung ương.


 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Ba - Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện. Các đồng chí đại diện cấp ủy các Chi, Đảng ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy; lãnh đạo UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện; lãnh đạo, cán bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị, Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Đại diện Thường trực Đảng ủy; chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ phụ trách Văn hóa – xã hội của các xã – thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương thông tin chuyên đề “ Xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá triij văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Cùng với đó, nghe đạii diện lãnh đạo Bộ Quốc Phòng thông tin chuyên đề “ Những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thời gian gần đây, định hướng thời gian tới” và định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo huyện ủy Gia Bình.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã – thị trấn, đơn vị tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nội dung 2 chuyên đề tại hội nghị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XIII); tuyên truyền kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây đựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Tuyên truyền các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 của tỉnh “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đước công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, tập trung tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…; giới thiệu các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, các ngành…/.

 

Lê Hà