Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri cụm xã: Đại Lai, Thái Bảo

17/06/2022 15:03 Số lượt xem: 70

Ngày 17/6/2022, Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Đại Lai, Thái Bảo khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Nguyễn Đình Phát, UVBTV – Trưởng Công an Huyện Gia Bình; Cùng dự có các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tại đơn vị xã Đại Lai, Thái Bảo.


Tiếp xúc cử tri xã Thái Bảo

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện Gia Bình báo cáo tóm tắt Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022.

Tiếp đó, đại diện cử tri Thái Bảo kiến nghị một số vấn đề như: Quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; xây dựng nhà văn hóa thôn Vạn Ty, hoàn thành việc thanh toán tiền bồi thường đối với diện tích thu hồi GPMB khu công nghiệp Gia Bình II; xử lý rác thải trên địa bàn xã ...

Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu HĐND huyện đã trả lời và trao đổi những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu một số kiến nghị để trình lên kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguyễn Thảo