Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

04/12/2023 16:04 Số lượt xem: 156

Sáng 04/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, trực tiếp truyền đạt các chuyên đề


 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Gia Bình có đồng chí Nguyễn Thị Hà - TUV, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Định - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực HĐND - lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND – UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi phải đẩy mạnh, phát huy cao độ truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, bởi vậy, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai nội dung cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời chỉ đạo UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động theo nghị quyết đã đề ra.

                                                                                    

Nguyễn Bá Toản