Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB huyện thông qua phương án hỗ trợ đối với hộ gia đình Ông Đỗ Chính

18/09/2023 16:17 Số lượt xem: 1911

Chiều ngày 14/9, Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB huyện thống nhất phương  chi trả, bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất thu hồi để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình, đợt 2 đối với hộ gia đình Ông Đỗ Chính, thôn Thụy Mão, xã Mão Điền, huyện Thuận Thánh đang thuê đất tại thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu. Đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính xã Đông Cứu và Xã Mão Điền


 

Trong khu đất thu hồi của ông  Đỗ Chính, thôn Thụy Mão, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành thuê theo Hợp đồng thuê đất ký với xã Mão Điền, huyện Thuận Thành( diện tích xâm canh trên địa giới hành chính của thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu có các loại tài sản, vật kiến trúc: Nhà điều hành, bể nuôi ba ba ngoài trời, nhà khung thép trên hệ thống bể trong nhà, bờ kè ao, cột điện bê tông. . . Các tài sản trên đều đã được kiểm đếm. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất thiệt hại là: 2.506.117.217 đồng. Tại hội nghị các đại biểu thảo luận và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản, vật kiến trúc, cây trồng trên đất thu hồi để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình đợt 2 của hộ ông Đỗ Chính. Sau khi được cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Phươgn án bồi thường, hỗ trợ; Công ty TNHHMTV đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Ninh phối hợp với Hộ đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện và các đơn vị liên quan tổ chức chi trả; thời gian dự kiến trong quý IV/2023.

Xuân Thủy