Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện thông qua phương án hỗ trợ thu hồi đất khu công nghiệp Gia Bình đợt 4

21/06/2022 16:46 Số lượt xem: 124

Sáng ngày 21/6, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện tổ chức hội nghị thông qua và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình đợt 4 đối với thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu. Dự hội nghị có đại diện đơn vị tư vấn; chủ đầu tư; lãnh đạo xã Đông Cứu, thôn Cứu Sơn. Đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện chủ trì hội nghị.  


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện thống nhất phương án hỗ trợ, bồi thường đợt 4 thôn Cứu Sơn thuộc dự án Khu công nghiệp Gia Bình

Đợt 4 thôn Cứu Sơn có tổng diện tích đất thu hồi bồi thường, hỗ trợ là 305.729,5 m2 thuộc đất trồng lúa được giao ổn định lâu dài của 463 hộ gia đình, cá nhân, tổng kinh phí hỗ trợ trên 136 tỷ đồng. Tại hội nghị, các hộ có đất thu hồi của thôn Cứu Sơn thống nhất cao với phương án  bồi thường, hỗ trợ do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện đưa ra, người dân Cứu Sơn cũng đề nghị Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB huyện chi trả dứt điểm số tiền còn lại của các đợt chi trả trước và đợt 4 này.

Phát biểu kết luận buổi đối thoại, đồng chí Lương Trung Hậu, phó chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ GPMB huyện đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp với UBND xã Đông Cứu, thôn Cứu Sơn nhanh chóng xác minh làm rõ diện tích thiếu hụt của các hộ để có phương án bổ sung hỗ trợ cho người dân; cấp ủy, chính quyền các đoàn thể thôn Cứu Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; đơn vị chủ đầu tư chuẩn bị đủ nguồn vốn chi trả, hỗ trợ cho người dân dứt điểm, trong thời gian sớm nhất.

Xuân Thủy