Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022) và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

23/06/2022 15:51 Số lượt xem: 38

Ngày 21-6, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Gai Bình đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), đồng thời thực hiện sơ kết đánh giá hoạt động truyền thanh 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm


 

Đến tham dự có các đồng chí: Lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hoá – Thông tin huyện; Lãnh đạo và cán bộ TT VH, TT-TT huyện; cán bộ Đài truyền thanh 14 xã/thị trấn và cộng tác viên viết tin bài.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Các đại biểu đã nghe báo cáo công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài, trong 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan truyền thông huyện Gia Bình đã thực hiện biên tập gần 156 chương trình, với gần 1.900 tin bài. Các đại biểu cũng đã nếu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác truyền thanh như: chính sách hỗ trợ còn thấp cũng như đề xuất có nguồn hỗ trợ viết tin bài cho các đài cơ sở; tình hình mưa bão cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng phát và dễ làm hư hỏng loa đài.

Mỗi cán bộ phụ trách công tác truyền thanh cần xác định công tác tuyên truyền trên hệ thống loa đài đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện đạt các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, cũng như tập trung cho nhiệm vụ tuyên truyền về các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và các ngày Lễ lớn của dân tộc như: Ngày thương binh Liệt sỹ 27/7; Cách mạng Tháng Tám và Lễ quốc khánh 2/9. Tưng bước góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo động lực, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước trên địa bàn huyện và xây dựng một cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

 

Nguyễn Thảo