Lãnh đạo huyện dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Yên Việt

16/11/2022 15:13 Số lượt xem: 321

Sáng 12/11, Ban công tác MTL thôn Yên Việt, xã Đông Cứu đã trọng thể tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Tới dự có đồng chí Đặng Đình Mạch, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch TT-UBND huyện, lãnh đạo Uỷ Ban MTTQ huyện.


 

Thôn Yên Việt, xã Đông Cứu, có 450 hộ dân, 1.600 nhân khẩu, đời sống của người dân chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp. Trong năm qua Ban công tác Mặt trận thôn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư xanh- sạch- đẹp; phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân ở khu dân cư tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa cộng đồng, các công trình phục vụ sản xuất. Cùng với đó bà con nhân dân trong thôn luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái cũng như chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng sự cố gắng vươn lên, đến nay toàn thôn chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,6%. Năm 2022, số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96%.

    Phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết, đồng chí Đặng Đình Mạch, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch TT- UBND huyện mong muốn trong thời gian tới bà con nhân dân trong thôn cần tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giữ gìn bẳn sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp đảm bảo an ninh nông thôn; đẩy mạnh chăn nuôi, trồng cây ăn quả, thực hiện hiệu quả các chương trình nhân cấy nghề mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… 

                                                                     

Xuân Thủy