NHCS huyện Gia Bình làm việc tại xã Thái Bảo

09/06/2022 15:35 Số lượt xem: 82

Cán bộ NHCSXH huyện Gia Bình tuyên truyền tại buổi giao dịch xã về Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính Phủ


 

Tại buổi giao ban tại xã Thái Bảo ngày 06/06/2022, với sự có mặt của 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cùng các Ông (bà) là Tổ trưởng Tổ TK&VV của NHCSXH huyện Gia Bình, đã được nghe cán bộ tín dụng phụ trách địa bànxã triển khai hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính Phủ.

Các khoản vay thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính Phủ; Quyết định của Thủ tướng chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước, hiệp định, hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài; thỏa thuận tài trợ nước ngoài; Các khoản vay có lãi suất trên 6%/năm,được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện HTLS. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện HTLS và thời gian vay được HTLS. Thời gian thực hiện HTLS là từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện HTLS. Thời gian vay được HTLS được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện HTLS. Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định

NHCS huyện Gia Bình