Phát động thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM huyện Gia Bình

27/06/2022 15:44 Số lượt xem: 45

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Bình lần thứ 23 nhiệm kỳ 2022- 2027 được tổ chức trọng thể từ ngày 21-22/6, với sự tham gia của 159 đại biểu ưu tú, đại diện hơn 11.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn huyện. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tổng kết những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua của ĐVTN trong toàn huyện, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và phong trào TTN, xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.


 

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Bình  lần thứ 23, không ngừng củng cố và phát huy các thành tựu nổi bật đã đạt được trong 5 năm qua, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2022 – 2027 phát động chương trình thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, với những nội dung trọng tâm, bám sát thực tiễn địa phương.

          Một là: các cấp bộ đoàn trong huyện tăng cường tổ chức các đợt nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đoàn.

Hai là: Thi đua đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng và cuộc vận động do Đoàn, Hội, Đội phát động; chăm lo, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho thanh thiếu nhi.

Ba là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ĐVTN; tích cực đẩy mạnh đợt thi đua trước, trong và sau Đại hội; mỗi cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận một công trình, phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn cấp trên.

Bốn là:  Thi đua đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo từ thiện; Đăng ký giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia Hiến máu nhân đạo; công tác phòng, chống dịch  bệnh, thiên tai. Đẩy mạnh hoạt động các phong trào tình nguyện và khởi nghiệp, lập nghiệp.

          Năm là:  Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể nhân dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”.

Phát huy truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương, thế hệ trẻ Gia Bình vinh dự và tự hào là người tiên phong trên các mặt trận phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Toàn thể đoàn viên thanh niên, thanh thiếu nhi toàn huyện sẽ luôn giương cao lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước cha anh, tranh thủ thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Bình xây dựng quê hương ngày càng văn minh và phát triển./.

 

Lê Hà