Quân khu I kiểm tra công tác kỹ thuật tại Ban CHQS huyện Gia Bình

21/06/2022 16:49 Số lượt xem: 49

Ngày 21/6, đoàn công tác Quân khu I do Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác kỹ thuật tại Ban CHQS huyện Gia Bình; tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Tài UVBTV, phó chủ tịch thường trực UBND huyện.


Quân Khu I kiểm tra công tác kỹ thuật tại Ban CHQS huyện

Sau khi nghe chỉ huy Ban CHQS huyện báo cáo và kiểm tra thực tế tình hình tổ chức biên chế, số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); công tác quản lý, bảo quản VKTB; hệ thống kho tàng, trạm xưởng; việc duy trì nền nếp chính quy ngành kỹ thuật…, đoàn kiểm tra đánh giá đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp về công tác kỹ thuật; chủ động tiến hành nhiều biện pháp quản lý, giáo dục, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức đăng ký kiểm kê số lượng, chất lượng VKTBKT, đạn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; quản lý, giữ gìn, bảo quản và duy trì tốt hệ số kỹ thuật và tình trạng kỹ thuật các phương tiện. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi VKTBKT theo mệnh lệnh. Bảo đảm tốt vũ khí, đạn cho huấn luyện.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Kình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của đơn vị trong thực hiện công tác kỹ thuật gắn với thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu CVĐ 50. Đồng chí yêu cầu, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ sử dụng thành thạo, khai thác hiệu quả các loại VKTBKT có trong biên chế; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ của LLVT huyện. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đạn, vật liệu nổ trong huấn luyện, bắn đạn thật, bổ sung, củng cố phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị định của các cấp về công tác an toàn, đặc biệt là các biện pháp bảo đảm an toàn VKTBKT, kho tàng và an toàn giao thông.

Xuân Thủy