Tập huấn kỹ năng tham vấn, làm việc với nạn nhân và người bị bạo lực gia đình

09/06/2022 15:39 Số lượt xem: 37

Chiều ngày 8/6, Hội phụ nữ tỉnh cùng với Hội phụ nữ huyện Gia Bình tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tham vấn, làm việc với nạn nhân và người bị bực gia đình cho trên 170 cán hộ làm công tác phụ nữ trên địa bàn huyện.


 

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản trong hoạt động trợ giúp pháp lý, nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực giới như: nhận diện bạo lực giới; các hình thức bạo lực; các nguyên tắc hỗ trợ nạn nhân; các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý đối với nạn nhân bạo lực giới; tư vấn tâm lý và hỗ trợ ban đầu; hướng dẫn các kỹ năng tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới…

     Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ nòng cốt các xã, thị trấn để tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực giới nhất là bạo lực gia đình được tốt hơn. Đồng thời, tạo cơ hội để các học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trong việc bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý là nạn nhân bạo lực giới./.

Xuân Thủy