Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX

08/06/2022 15:45 Số lượt xem: 49

Ngày 7/6, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp và HTX chuyên ngành trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có đồng chí Lương Trung Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Băc Ninh và lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện.


 

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe giảng viên Trường Đại học nông lâm Bắc Giang trình bày các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; vai trò, đặc trưng của các HTX nông nghiệp; công tác Quản trị điều hành HTX với những kỹ năng cơ bản như; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị và hoạt động tín dụng nội bộ HTX. Ngoài ra, các đại biểu còn được tìm hiểu vấn đề về quản trị và xu hướng phát triển Marketing; quản trị tài chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị rủi ro ở các HTX trong giai đoạn hiện nay.

              Trong quá trình tập huấn các đại biểu đã có  hoạt động toạ đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại một số HTX tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 

             Thông qua tập huấn sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực quản trị điều hành của cán bộ quản lý HTX, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX hiện nay, nhất là trong quá trình xây dựng liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguyễn Văn Khôi