Thị trấn Gia Bình ra mắt mô hình Hội nông dân với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng

15/11/2023 09:08 Số lượt xem: 200

    Ngày 14/11, Công an thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình tổ ra mắt mô hình “Hội nông dân thị trấn Gia Bình với công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng


 

Mô hình gồm 9 thành viên, có quy chế làm việc của ban chỉ đạo, tổ giúp việc, tổ quản lý và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Hiện tại thị trấn Gia Bình có 19 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thuộc diện quản lý, trong đó có 5 tái phạm nhiều lần.

Việc ra mắt mô hình quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hỗ trợ cho họ ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm pháp luật, không tái phạm tội, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm trên địa bàn.

                                      

    Xuân Thuỷ