Thông báo V/v cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thường trú trên địa bàn huyện

18/05/2022 15:55 Số lượt xem: 54

Ngày 18/5/2022, Công an huyện Gia Bình có Thông báo số 605/CAH(TH) V/v cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và định danh điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức thường trú trên địa bàn huyện.

Thời gian: Từ 7h, ngày 20/5/2022

Địa điểm: Phòng Tiếp dân, Trụ sở Công an huyện Gia Bình.

Chi tiết xem tại đây