Thông báo V/v triển khai thực hiện đăng ký xe theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA và Thông tư số 15/2022/TT-BCA

13/05/2022 08:20 Số lượt xem: 58

Ngày 10/5/2022, Công an huyện Gia Bình thông báo triển khai thực hiện đăng ký xe theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA và Thông tư số 15/2022/TT-BCA

Chi tiết xem tại đây