Thường trực Huyện ủy giao ban khối Nội chính

14/10/2021 16:04 Số lượt xem: 87

Chiều ngày 12/10, Thường trực huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban quý III với khối Nội chính. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.


 

Trong quý III và 9 tháng đầu năm, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây khó khăn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn và công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Song được sự chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy- UBND huyện, sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nên các nhiệm vụ chính trị của huyện đã hoàn thành kế hoạch đề ra, Đặc biệt với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành khối nội chính nên công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, không có điểm nóng, phức tạp xảy ra, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, tại nạn giao thông giảm các tiêu chí so với cùng kỳ. Các ngành khối nội chính đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Huyện ủy- UBND huyện lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ban hành các Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, xét xử đúng người, đúng tội không để xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan thanh tra, tư pháp, nội vụ cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài của công dân.

   Trong 3 tháng cuối năm, Huyện ủy tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính tăng cường phối hợp, tham mưu, khắc phục các hạn chế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp tội phạm, teej nạn xã hội, tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19.