Trao đổi kinh nghiệm phòng ngừa tuyến trùng hại lúa gieo thẳng ở Gia Bình

29/02/2024 16:03 Số lượt xem: 94

Vụ xuân 2023, tuyến trùng gây hại khoảng 30 ha lúa gieo thẳng, tập trung tại các xã: Xuân Lai; Thị trấn Gia Bình và Đại Bái. Tỷ lệ hại phổ biến 5-7%; cao 10%; cục bộ 30%, lúa bị tuyến trùng gây hại có u bướu ở phần chóp rễ, lúa sinh trưởng chậm, ngả vàng, bị nặng có thể chết, do được phát hiện và phòng ngừa kịp thời nên các diện tích lúa sinh trưởng tốt, có sự đền bù nên không giảm năng xuất. Vụ xuân 2024, toàn huyện gieo thẳng gần 1200 ha lúa nếu không có biện pháp phòng ngừa sớm tuyến trùng có thể lây lan ra diện rộng.


 

Tuyến trùng (Meloidogyne graminicola) gây hại trong điều kiện ruộng lúa thiếu nước, thiếu hoặc bón thừa lân su pe (lân xanh), ruộng lúa gieo thẳng bị hại nặng hơn so lúa cấy, tuyến trùng tạo các u sưng làm rối loạn con đường vận chuyển nước và dinh dưỡng làm cây lúa còi cọc chậm phát triển. Đây là đối tượng gây hại mới, việc phun thuốc BVTV hiệu quả không cao vì vậy, chúng tôi  khuyến cáo xã viên thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật sau:

Tuân thủ đúng lịch thời vụ của cơ quan chuyên môn. Bón phân cân đối NPK tạo cây lúa khỏe tăng sức chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Chủ động giữ nước trên các chân ruộng hợp lý sau khi gieo thẳng. Bón 10-15 kg vôi bột/sào hoặc sử dụng En Zim lượng 20 ml/sào.

Phòng ngừa tuyến trùng  ngay từ đầu vụ có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống sinh vật gây hại, việc dùng hoá chất bảo vệ thực vật hiệu quả không cao, có thể gây ô nhiễm môi trường và lãng phí không cần thiết.

Nguyễn Thành Đài - Trung tâm DVNN huyện