Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Gia Bình khai giảng lớp bỗi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2021

12/10/2021 16:23 Số lượt xem: 158

Sáng ngày 12/10,Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021. Về dự khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III có đồng chí Nguyễn Quang Ba Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí chuyên viên các ban của Đảng, cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng các học viên của lớp.


 

Phát biểu tại buổi khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học đồng chí Nguyễn Quang Ba, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh, các học viên tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề của khóa học, chú ý lắng nghe bài giảng, ghi chép bài đầy đủ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập; thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh Covid-19...Tham gia lớp bỗi dưỡng kết nạp đảng khóa III có 60 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng, trong thời gian học tập các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học phấn đấu 100% các học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản về khái lược lịch sử Đảng Công Sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm bắt được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam./.

Xuân Thủy