Trung tâm dịch nông nghiệp huyện Gia Bình kế hoạch cung úng giống và triển khai mô hình giống lúa RVT vụ mùa năm 2022.

18/05/2022 22:09 Số lượt xem: 60


 

Vụ mùa năm 2022 TT Dịch vụ nông nghiệp huyện Gia Bình phấn đấu cung ứng giống đạt từ 60% tổng DT, trong đó lúa năng suất cao, chất lượng cao đạt từ 50% trở lên. Chất lượng giống đảm bảo, đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các HTX và các cá nhân. Cũng trong vụ mùa 2022,TT Dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai 30ha lúa RVT ở các xã trong huyện với diện tích thánh vùng tập trung phải đạt từ 03ha trở lên, đây là giống lúa chất lượng cao gạo thơm ngon và dễ tiêu thụ.. Sau thu hoạch vụ mùa sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá hiệu quả giống lúa RVT để nhân rộng, tiến tới xây dựng thương hiệu RVT Gia Bình.

 

Xuân Thủy