UBND huyện Gia Bình Kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

15/03/2023 10:03 Số lượt xem: 298

Ngày 14/2023, UBND huyện Gia Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới


 

Thành phần: thành viên Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an huyện.Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;Trưởng Công an; cán bộ công an phụ trách PCCC; công chức UBND xã, thị trấn được phân công thực hiện công tác kiểm tra về PCCC và CNCH. Đồng chí Lương Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng ban chỉ đạo PCCC và VNCH huyện chủ trì hội nghị.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 01/CT-TTg đến các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ để chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ngày 3/2, UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện Gia Bình xác định rõ trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, thị trấn an toàn. Kế hoạch đã đưa ra 3 yêu cầu, 8 nội dung trọng tâm đồng thời đề ra các nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm đến các cấp, các ngành, các địa phương. Trước mắt tập trung tập huấn công tác PCCC cho học sinh các trường THCS, THPT ; người dân các làng nghề truyền thống, ban quản lý các chợ dân sinh. Đồng thời chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thành lập các điểm chữa cháy công cộng. Tổ liên gia an toàn PCCC.

                                      

    Xuân Thủy