UBND huyện Gia Bình- tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

06/12/2023 14:24 Số lượt xem: 117

Ngày 6/12, UBND huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có Đại tá Đỗ Xuân Viên - Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Định – Phó Bí thư TTHU; cùng các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Bá Tài, UVBTV phó chủ tịch TT-UBND huyện chủ trì hội nghị

     
 

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng lực lượng quân sự, quốc phòng trên địa bàn huyện đã rất nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng được quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai tích cực, chất lượng từng bước được nâng lên, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng “Vững mạnh, rộng khắp”.Phối hợp, tổ chức, thực hiện tốt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã Đại Lai và Xuân Lai; diễn tập phòng chống lụt bão tại xã Cao Đức. Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đạt số lượng được giao. Đồng thời, đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị các đại biểu đã tiến hành thảo luận, phân tích, làm rõ thêm tình hình công tác quốc phòng và an ninh của từng địa phương, từ đó rút ra những mặt hạn chế, khó khăn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Năm 2024, Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, sát với tình hình địa phương. Chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng Công an cùng các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời thực hiện tốt công tác bồi dương, huấn luyện, giáo dục quốc an ninh; Đề án nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ…

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự huyện vinh dự đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận danh hiệu Đơn vị Tiên Tiến, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu Chiến sỹ Tiên Tiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023. Ngoài ra, có 9 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Bá Tài, UVBTV – Phó chủ tịch TT-UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả lực lượng vũ trang huyện đã đạt được và chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tăng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tham mưu xây dựng, ban hành đầy đủ Nghị quyết, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng và an ninh.

                                                 

Xuân Thuỷ