UBND huyện giao nhiệm vụ cho Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự

14/11/2023 10:42 Số lượt xem: 244

Chiều ngày 13/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ Quân sự. Đồng chí Nguyễn Bá Tài UVBTV, phó Chủ tịch TT-UBND huyện chủ trì hội nghị.


 

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Bá Tài đề nghị: Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện, Ban CHQS huyện thực hiện nghiêm túc các Thông tư, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức khám, điều hành hoạt động khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự theo đúng kế hoạch, thời gian, đảm bảo chỉ tiêu, chặt chẽ, khách quan, khoa học; đoàn khám nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm khám tuyển chính xác tiêu chuẩn sức khỏe của từng công dân sẵn sàng nhập ngũ. Đối với các xã, thị trấn, căn cứ kết quả sơ tuyển, đưa thanh niên đến khám tuyển đúng, đủ quân số, đảm bảo chỉ tiêu được giao và đảm bảo an toàn giao thông. Sau khám tuyển, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Quản lý chặt chẽ quân số trúng tuyển, đảm bảo các chế độ chính sách hậu phương quân đội; phát huy tốt truyền thống quê hương Gia Bình anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Theo kế hoạch, công tác khám tuyển sức khỏe NVQS cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ của huyện được thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 23/11/2023.

                                                                          

Xuân Thuỷ