UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11

20/11/2023 09:43 Số lượt xem: 100

Chiều ngày 17/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Đình Mạch, phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, AN-QP năm 2023, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội AN-QP năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Khâm, UVBTV, Phó chủ tịch TT-HĐND huyện.

       
 

        Toàn huyện đã gieo trồng được 9.502,29 ha cây trồng các loại. Trong đó: diện tích lúa đạt 7.236,3ha, diện tích năng suất lúa chất lượng cao đạt 51,8 % diện tích, diện tích cây màu đạt 2.268,99 ha. Là huyện có năng suất lúa cao nhất tỉnh.  Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, trong đó, huyện đã chỉ đạo và thực hiện tốt công tác GPMB như: đường Vành đai 4 (xong 0.6 ha, đã trình hồ sơ giao đất), Khu công nghiệp Gia Bình (đã GPMB được 303,86/306,29ha, đạt 99,2% diện tích; đã giao 141ha cho nhà đầu tư và đã khởi công dự án); Khu công nghiệp Gia Bình II (đã GPMB được 244,6/250ha, đạt 98% diện tích; đã giao 214 ha cho nhà đầu tư và đã khởi công dự án), Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai đã hoàn tất công tác GPMB. UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 08/9/2020 của BCH Đảng bộ huyện về phân loại, xử lý rác thải sinh hữu cơ trên địa bàn huyện; tỉ lệ số hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc phân lại và xử lý rác thải tại hộ ngày càng gia tăng (đạt 74,02%), qua đó hạn chế lượng rác thải hữu cơ phát sinh phải thu gom xử lý, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Công tác an sinh, xã hội được đảm bảo, thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH cơ bản ổn định; Làm tốt công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư. Hiện trên địa bàn không còn đơn thư tồn đọng, phức tạp, kéo dài, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023; Chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã năm 2023 tại Cao Đức và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Đại Lai và Xuân Lai năm 2023.Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 87-NQ/TU, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới”.

        Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của HĐND huyện về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của UBND huyện.  Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí về nông thôn mới cấp xã; Hướng dẫn xã Đại Lai hoàn thiện các tiêu chí để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. Lập hồ sơ xin thu hồi đất, giao đất trình UBND tỉnh phê duyệt đối với những dự án đã thực hiện xong công tác bồi thường, GPMB. Phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Gia Bình, Gia Bình II (nếu được tỉnh bổ sung chỉ tiêu đất KCN), bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4, Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Lai cho chủ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn và các dự án đấu giá đất tạo vốn xây dựng hạ tầng. Hoàn thiện các Đồ án điều chỉnh Đồ án quy hoạch đô thị Gia Bình, đô thị Nhân Thắng đến năm 2035; Đồ án quy hoạch chung đô thị Cao Đức đến năm 2045.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 08/9/2020 về việc triển khai phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện, và Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 21/5/2020 của BCH Đảng bộ huyện khóa XXI về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu của tỉnh về học sinh giỏi.Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập huyện trong năm 2024.Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn hóa công sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thực hiện tốt Chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện.Hoàn thành xây dựng xã Nhân Thắng trở thành thị trấn vào năm 2024. Giải quyết có hiệu quả đơn thư KNTC của công dân, thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH, trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06, Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn huyện Gia Bình và các Kế hoạch chuyên đề công tác PCCC và CNCH.

                                                                                     

Xuân Thuỷ