UBND xã Xuân Lai tổng kết công tác huấn luyện năm 2022

27/06/2022 15:32 Số lượt xem: 38

Mới đây, UBND xã Xuân Lai tổ chức tổng kết công tác huấn luyện dân quân năm 2022.

 
 

Trong huấn luyện đã bám sát nội dung, chương trình thực hiện tốt phương châm huấn luyện” Cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, chú trọng rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống xảy ra ở địa phương. Thực hiện tốt nguyên lý gắnlý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Thường xuyên đổi mới công tác quản lý và tổ chức điều hành huấn luyện, đối với chiến sỹ dân quân năm thứ nhất, được tổ chức huấn luyện theo từng cụm xã do Ban CHQS huyện tổ chức, lực lượng dân quân các binh chủng huấn luyện tập trung theo chuyên ngành do các cán bộ quân sự binh chủng của Ban CHQS huyện trực tiếp đảm nhiệm.

Trong huấn luyện thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả của từng bộ môn, để đánh giá kết quả huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện đã tích cực chủ động kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị phổ biến pháp luật, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động công tác tuyên truyền. Nét mới trong thời ghian huấn luyện là hàng ngày cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương luôn bám sát quá trình điều hành huấn luyện, tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận và thông qua làm công tác dân vận đã trích 5 triệu đồng tặng 10 xuất quà cho đối tượng chính sách. Qua đó góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần trách njieemj, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ dân quân. Chính vì vậy quân số dân quân tham gia huấn luyện luôn đật 99,8%, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện 100% khoa mục cá nhân đạt yêu cầu, trong đó trên 68% đạt khá giỏi. Nhân dịp này, UBND xã Xuân Lai đã khen thưởng cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong huấn luyện dân quân năm 2022.

                                                             

Xuân Thủy