Xuân Lai sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ

16/10/2020 07:03 Số lượt xem: 9

Ngày 15/10 Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Lai tổ chức khám sơ tuyển cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021.

Khám sơ tuyển công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021

Để công tác khám tuyển đạt chất lượng cao, trước đó Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Xuân Lai, đã phối hợp tổ chức tập huấn công tác khám tuyển cho các cán bộ y tế. Cùng với đó, do làm tốt công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu, nắm chắc những thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã phát lệnh triệu tập khám sơ tuyển trực tiếp 130 công dân trong độ tuổi; phối hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên trong buổi sáng đã có 110 công dân trong độ tuổi phấn khởi tham gia khám sơ tuyển. Các công dân đến khám sơ tuyển đều thực hiện nghiêm túc nội quy khu vực khám.

Trong những ngày tới, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể và gia đình có công dân trong độ tuổi SSNN tuyên truyền, vận động con em mình về khám sơ tuyển. Đồng thời cũng cương quyết xử lý các công dân cố tình chống, trốn khám sơ tuyển.

Xuân Thủy